Žabljak i Durmitor

Žabljak se nalazi na najvišoj nadmorskoj visini na Balkanu, na 1.465 metara, i okružuju ga 23 planinska vrha visine od preko 2.300 metara nadmorske visine.

Podzemni vodotok između Žabljačke rijeke i izvora Bijelih vrela, u kanjonu Tare, prirodna je rijetkost. Ovaj vodotok protiče ispod korita Tare, a izvire sa njene druge strane.

Trajanje:
1 dan

Plan putovanja

Kotor – Žabljak – Crno jezero – Kotor
Izlet uključuje:
  • Slobodno vrijeme za obilazak nacionalnog parka kao i Crnog jezera

Cijena

Ukupna cijena za auto (do 4 osobe):
150€
Za kombi (do 18 osoba):
35€ / po osobi
Žabljak i Durmitor

Galerija